top of page

הרשמה

כדי להקל את הרישום, והשיבוץ בחדרים, שכרנו במיוחד את המלון כולו לרווחת הבאים מכל רחבי תבל ליום ההילולא,

ניתן להזמין את החדרים ישירות באתר של המלון, ריקסוס, אלמא אטא – (זמין בשפה האנגלית).

כל החדרים – בהנחה מסובסדת של 50%.

הזמנת החדר/ים היא במלון המרכזי והמפואר בו יתקיימו מרבית התוכניות בסביבות יום ההילולא: הארוחות, התפילות והסעודות בליל וביום השבת, ההתוועדות המרכזית במוצאי השבת.

במידה ואינכם מעוניינים להזמין חדר במלון זה, ומעדיפים לסדר לינה בצורה עצמאית, תוכלו להשלים את הרישום, בתשלום סמלי של 36 דולר בלבד, כהשתתפות אישית בהוצאות המרובות.

bottom of page